INFO
Sylabus
OMG CORBA, cz. 3
1. IDL: Dziedziczenie interfejsów
2. IDL: Struktury i Unie
3. IDL: Tablice, synonimy, stałe
4. IDL: odwzorowania językowe
5. Repozytorium interfejsów
6. Struktura repozytorium interfejsów
7. Repozytorium implementacji
8. Repozytoria interfejsów i implementacji
9. Adaptery obiektów
10. Role adapterów obiektów
11. BOA i POA
12. Co to są “osłony”?
13. Osłona: różne architektury
14. Osłona wewnętrzna i zewnętrzna
15. Grupowanie implementacji w osłony
16. Scenariusz zarządzania obiektami
17. Referencje
18. Statyczne vs. dynamiczne wołania metod
19. Mechanizm refleksjii
Skorowidz
Wyście:
Wyklad III. Wprowadzenie do OMG CORBA, część 3 (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

13. Osłona: różne architektury

Aplikacja spadkowa w postaci wielu serwerów

(3kB)

Aplikacja może być logicznie podzielona; aplikacja może być klientem i serwerem

(3kB)


14. Osłona wewnętrzna i zewnętrzna (inner and outer wrapper)


(9kB)

15. Grupowanie implementacji w osłony

Aplikacja może mieć jedną lub wiele osłon
  • jedną dla metody
  • jedną dla klasy
  • jedną dla grupy ściśle związanych implementacji
  • jedną dla aplikacji
  • Powody różnych decyzji:
  • efektywność
  • konieczność posiadania wspólnego kodu lub stanu
  • potrzeba wspólnych zasobów
  • pakiety komercyjne
  • « poprzedni punkt   następny punkt »