INFO
Sylabus
OMG CORBA, cz. 3
1. IDL: Dziedziczenie interfejsów
2. IDL: Struktury i Unie
3. IDL: Tablice, synonimy, stałe
4. IDL: odwzorowania językowe
5. Repozytorium interfejsów
6. Struktura repozytorium interfejsów
7. Repozytorium implementacji
8. Repozytoria interfejsów i implementacji
9. Adaptery obiektów
10. Role adapterów obiektów
11. BOA i POA
12. Co to są “osłony”?
13. Osłona: różne architektury
14. Osłona wewnętrzna i zewnętrzna
15. Grupowanie implementacji w osłony
16. Scenariusz zarządzania obiektami
17. Referencje
18. Statyczne vs. dynamiczne wołania metod
19. Mechanizm refleksjii
Skorowidz
Wyście:
Wyklad III. Wprowadzenie do OMG CORBA, część 3 (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

19. Mechanizm refleksji (reflection)

Wołania dynamiczne są oparte o mechanizm okreslany jako refleksja.
Refleksja posiada dwa aspekty:

  • Możliwość dynamicznego ustalenia (podczas działania programu) jego meta-danych. Np. można dynamicznie dowiedzieć się jaki jest typ danej zmiennej, mozna ustalić jakie typy lub interfejsy są obecnie zdefiniowane w systemie, itd.

  • Możliwość dynamicznego użycia tych informacji w programie, np. skomponowania fragmentu programu (np. w postaci stringu) i następnie wykonanie go w tym samym programie

    Refleksja jest ważną cechą umożliwiającą tworzenie oprogramowania generycznego (niezależnego od konkretnej aplikacji) i oprogramowania systemowego.

    Refleksja jest szeroko wykorzystywana przy tworzeniu kompilatorów języków programowania, systemów operacyjnych, systemów zarządzania bazami danych, systemów przetwarzania rozproszonego.

    Najwcześniejszym językiem z refleksją jest Lisp. Pewne (ograniczone) możliwości refleksji posiada Java. Wariant refleksji został wykorzystany w dynamicznym SQL.

    « poprzedni punkt   następny punkt »