INFO
Sylabus
OMG CORBA, cz. 5
1. Usługa nazewnicza
2. Usługa nazewnicza: Wiązanie, rozstrzyganie
3. Usługa nazewnicza: kroki dla uzyskania referencji
4. Usługa handlowa (Trader)
5. Funkcje bazy danych Trader
6. Definicja typu usługi
7. Usługi w zakresie zdarzeń
8. Usługi w zakresie cyklu życiowego
9. Usługi w zakresie trwałych obiektów
10. Usługi w zakresie związków
11. Usługi w zakresie zapytań
12. Bieżące prace OMG
13. Najbardziej znane implementacje CORBA
14. Wady OMG CORBAi
15. Podsumowanie
Skorowidz
Wyście:
Wyklad V. Wprowadzenie do OMG CORBA, część 5 (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

11. Usługi w zakresie zapytań (Query Service)

Zapewnia operacje w zakresie zapytań na kolekcjach obiektów.
Typowe zapytanie zwraca kolekcje obiektów.
Termin “query” obejmuje także operacje: wstawiania (insert), aktualizacji (update) i usuwania (delete).

 • Zasady projektowe:
 • zgodność z usługami w/z nazw, cyklu życiowego, trwałych obiektów i związków;
 • zapytania mogą dotyczyć dowolnych obiektów, z dowolnymi atrybutami i operacjami
 • powinny umożliwiać metody podwyższenia wydajności, takie jak indeksy
 • aby być użyteczne w wielu środowiskach, usługi muszą dobrze odwzorowywać lokalne mechanizmy zapytań
 • Okoliczności związane z przetwarzaniem zapytań:
 • Środki graficzne konstruowania zapytań
 • Zapamiętywanie zapytań celem ich poźniejszego wykonania, z różnymi parametrami
 • Prekompilacja zapytań celem późnieszego wykonania
 • Wykonanie zapytań w trybie asynchronicznym
 • Sprawdzanie statusu długo przetwarzanego zapytania z możliwością jego zerwania

 • Usługa jest zorientowana na wiele języków zapytań, przede wszystkim na SQL i OQL. Porozumienie pomiędzy ANSI X3H2 (SQL-3) i ODMG (OQL) zmierza do opracowania wspólnego identycznego języka zapytań (w sensie języka wyszukiwania).

  Co zapewnia usługa w zakresie zapytań?
 • Operacje selekcji, wstawiania, aktualizacji i usuwania na kolekcjach obiektów.
 • Obiekty mogą być chwilowe i trwałe, lokalne lub odległe, z dowolnymi atryb. i operac.
 • Dowolna granulowość obiektów
 • Zakres dostępnych obiektów regulowany przez kolekcje będące argumentami zapytań
 • Wspomaganie dla odpytywania i zwracania złożonych struktur danych
 • Wspomaganie dla użycia atrybutów, dziedziczenia, operacji w predykatach zapytań i w obliczeniach zwracanego rezultatu
 • Dowolne użycie interfejsów wyspecyfikowanych w OMG IDL
 • Dowolne użycie związków dla nawigacji, z użyciem testowania występowania związku pomiędzy obiektami
 • Nie łamanie zasady hermetyzacji przewidzianej przez interfejsy do obiektów.
 • « poprzedni punkt   następny punkt »