INFO
Sylabus
Standard ODMG, część 3
1. Plan wykładu
2. ODL: Object Definition Language
3. Założenia przyjęte przy projektowaniu ODL
4. ODL - językowo-niezależny
5. ODL: BNF dla interfejsu
6. Atrybuty
7. Związki
8. Operacje
9. Przykład w ODL
10. Schemat w ODL -reprezentacja graficzna
11. ODL- inny przykład
12. ODL: składnia górnego poziomu
13. Model ODMG i ODL - zalety i wady
14. ODMG ODL - wady koncepcyjne i semantyczne
Skorowidz
Wyście:
Wyklad IX. Wprowadzenie do standardu ODMG, część 3:
ODL (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

5. ODL: BNF dla interfejsu

<dekl_interfejsu>  ::= <nagłówek_interfejsu> 
            [:<deklaracja_trwałości>]{[<ciało_interfejsu>]};
<deklaracja_trwałości> ::= persistent | transient 
<nagłówek_interfejsu>  ::= interface <identyfikator> 
              [<specyfikacja_dziedziczenia>] 
              [<lista_własności_typów>]
< lista_własności_typów > określa obecność ekstensji i kluczy, np.

interface Profesor : Osoba 
  (extent profesorowie 
  keys id_wydziału, nr_pesel): persistent
  { 
    ... atrybuty... 
    ... związki ... 
    ... operacje ... 
  };
(4kB)



6. ODL: Atrybuty

<deklaracja atrybutu>::= [readonly] attribute
          <typ_dziedziny> <nazwa_atrybutu> [<rozmiar_tablicy>] 
<typ_dziedziny>    ::= <spec_prostego_typu> 
              | <typ_strukturalny> 
              | <typ_przeliczeniowy>

interface Profesor : Osoba 
   (extent profesorowie 
    keys id_wydziału, nr_pesel): persistent
  { 
    attribute char id_wydziału[6]; 
    attribute long nr_pesel; 
    attribute Adres adres; 
    attribute set<string> stopnie; 
    ... związki ... 
    ... operacje ... 
  };
(4kB)



« poprzedni punkt   następny punkt »