INFO
Sylabus
Standard ODMG, część 3
1. Plan wykładu
2. ODL: Object Definition Language
3. Założenia przyjęte przy projektowaniu ODL
4. ODL - językowo-niezależny
5. ODL: BNF dla interfejsu
6. Atrybuty
7. Związki
8. Operacje
9. Przykład w ODL
10. Schemat w ODL -reprezentacja graficzna
11. ODL- inny przykład
12.ODL: składnia górnego poziomu
13. Model ODMG i ODL - zalety i wady
14. ODMG ODL - wady koncepcyjne i semantyczne
Skorowidz
Wyście:
Wyklad IX. Wprowadzenie do standardu ODMG, część 3:
ODL (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

9. Przykład w ODL

(2kB)
interface Profesor : Osoba 
   (extent profesorowie 
   keys id_wydziału, nr_pesel): persistent
 { 
   attribute char id_wydziału[6]; 
   attribute long nr_pesel; 
   attribute Adres adres; 
   attribute set<string> stopnie; 
   relationship set<Student> opiekuje_się inverse Student::opiekun; 
   relationship set<Asystent>zatrudnia inverseAsystent::pracuje_dla; 
   relationship Wydział pracuje_na inverse Wydział::zatrudnia; 
   short Promuje( in string kogo ) raises (Nie_spełnia_warunków); 
 };10. Schemat w ODL -reprezentacja graficzna

W notacji UML:

(7kB) (2kB)11. ODL- inny przykład

interface Osoba 
(  extent osoby) 
{ 
  attribute string nazwisko_imię; 
  attribute Date data_ur; 
  attribute struct 
     Adres{unsigned short nr, string ulica, string miasto} adres; 
  relationship Osoba mąż_lub_żona inverse Osoba:: mąż_lub_żona; 
  relationship set dzieci inverse Osoba::rodzice; 
  relationship list rodzice inverse Osoba::dzieci order_by data_ur; 
  void urodzenie(in string nazwisko_imię_ur); 
  boolean ślub(in string nazw_imię_narzecz) 
      raises (nie_ma_takiej_osoby); 
  unsigned short daj_przodków (out set przodkowie) (4kB)
      raises (nie_ma_takiej_osoby); 
  void zmiana_adresu(in string nowy_adres); 
}; 
interface Miasto 
(  extent miasta 
  key kod_miasta) 
{ 
  attribute unsigned short kod_miasta; 
  attribute string nazwa; 
  attribute set mieszkańcy; 
};« poprzedni punkt   następny punkt »