INFO
Sylabus
Standard ODMG, część 3
1. Plan wykładu
2. ODL: Object Definition Language
3. Założenia przyjęte przy projektowaniu ODL
4. ODL - językowo-niezależny
5. ODL: BNF dla interfejsu
6. Atrybuty
7. Związki
8. Operacje
9. Przykład w ODL
10. Schemat w ODL -reprezentacja graficzna
11. ODL- inny przykład
12. ODL: składnia górnego poziomu
13. Model ODMG i ODL - zalety i wady
14. ODMG ODL - wady koncepcyjne i semantyczne
Skorowidz
Wyście:
Wyklad IX. Wprowadzenie do standardu ODMG, część 3:
ODL (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

12. ODL: składnia górnego poziomu

<specyfikacja> ::= <definicja> | <definicja> <specyfikacja>
<definicja> ::= <dekl_typu> | <dekl_stałej> | <dekl_wyjątku>
| <interfejs> | <moduł>
<moduł> ::= module <identyfikator> {<specyfikacja>}
<interfejs> ::= <dekl_interfejsu> | <dekl_forward>
<dekl_interfejsu> ::= <nagłówek_interfejsu>
[: <deklaracja_trwałości>]{[<ciało_interfejsu>]};
<deklaracja_trwałości> ::= persistent | transient
<nagłówek_interfejsu> ::= interface <identyfikator> [<specyfikacja_dziedzicz>]
[<lista_własności_typów>]
<dekl_forward> ::= interface <identyfikator>
..... .....
<ciało_interfejsu> ::= <eksport> | <eksport> <ciało_interfejsu>
<eksport> ::= <dekl_typu> | <dekl_stałej> | <dekl_wyjątku>
| <dekl_atrybutu> | <dekl_związku>
| <dekl_operacji>
..... .....
<dekl_typu> ::= typedef <type_declarator> |
<typ_struct> | <typ_union> | <typ_enum>
..... .....13. Model ODMG i ODL - zalety i wady

(1kB)
Standard ODMG stanowi krok do przodu, ponieważ:
+ konkretyzuje założenia obiektowego modelu danych,
+ konkretyzuje struktury danych,
+ konkretyzuje interfejsy specyfikacji i manipulacji danymi,
+ stawia na ortogonalność (dowolne zagnieżdzanie) struktur danych,
+ specyfikuje związki pomiędzy danymi,
+ specyfikuje hierarchię dziedziczenia, operacje oraz wyjątki (niestety, nie do końca konsekwentnie),
+ stawia na mocną kontrolę typów (niestety, również niekonsekwentnie).
(1kB)
ODMG 2.0 cechuje dość niski poziom ogólnego uzasadnienia, racjonalności przyjmowanych decyzji, co powoduje u wielu ludzi wrażenie ich przypadkowości i chaotyczności.
Efekt ten jest wzmacniany przez liczne błędy w przykładach, błędy, niekonsekwencje lub niedoróbki specyfikacji gramatyki, wady koncepcji i semantyki.« poprzedni punkt   następny punkt »