Konspekt

Podstawowe informacje

Opis

Celem wykładu jest przedstawienie zarówno teoretycznych jak i technicznych aspektów budowy systemów zarządzania bazami danych oraz projektowania baz danych.

Opis po angielsku

The aim of the course is to present theoretical as well as technical aspects of database management systems and development of databases.

Zakres minimalnych wymagań odnośnie wiedzy i umiejętności po ukończeniu przedmiotu przez studenta

Program przedmiotu w rozbiciu na wykłady

1. Modelowanie relacyjne i podstawy języka zapytań SQL.

2. Podstawowe wymagania dotyczące SZBD: modele systemów baz danych, wymagania stawiane przed SZBD.

3. Język SQL: zaawansowane konstrukcje.

4. Obiektowość w obiektowo-relacyjnych bazach danych na przykładzie Oracle.

5. Zaawansowane programowanie na przykładzie serwera Oracle.

6. Model danych semistrukturalny. XML w bazie danych.

7. Zastosowania analityczne w bazie danych - hurtownie danych.

8. Fizyczna organizacja danych w bazie danych.

9. Indeksy i sortowanie zewnętrzne.

10. Optymalizacja zapytań. Planowanie indeksów. Projektowanie fizycznej bazy danych i jej dostrajanie.

11. Zarządzanie transakcjami i kontrola współbieżności. Odtwarzanie po awarii.

12. Ochrona danych w bazie danych.

13. Rozproszone bazy danych.

14. Realizacja SZBD w Oracle.

15. Realizacja SZBD w MS SQL Server.

Program zajęć (ćwiczeń) w gmachu uczelni

1. Poznawanie architektury SZBD Oracle.

2. Dostrajanie SZBD Oracle.

3. Poznawanie architektury SZBD MS SQL Server.

4. Dostrajanie SZBD MS SQL Server.

Kryteria zaliczeń (część przez Internet, część w uczelni)

Wymagania dotyczące oprogramowania

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Wymagane przedmioty poprzedzające

Ze studiów inżynierskich: