Skorowidz

- po wybraniu hasła nastąpi przejście do miejsca w tekście, gdzie dany termin jest zdefiniowany; przy haśle znajduje się informacja o numerze wykładu, gdzie jest definicja hasła.
 

A
agregacja związku 1, agregacja 10
aksjomaty ACID 11
algebra relacji 1
Archiwizator 14
asercja 3
atomowość (niepodzielność) 11

B
biblioteka 5
blokada 3
blokada obiektu 11
blokada współdzielona, typu S 11
blokada wyłączna, typu X 11
bufor danych 8
Bufor dziennika powtórzeń 14
Bufory biblioteczne 14
Bufory słownika danych 14
Bufory bazodanowe 14

C
CUBE 7
część relacyjna serwera 15
cześć składowania danych serwera 15

D
DBMS_JOB 5
DBMS_LOB 4
DBMS_PIPE 5
diagram związków encji 1
drzewo B+  9
drzewo ISAM 9
duży obiekt LOB 4
dynamiczny SQL 5
Dyspozytor 14
dziedzina atrybutu 3
dziennik powtórzeń 11
dziennik transakcji 15
dziennik wycofań  11

E
ekstent 14
ekstent (jednolity, mieszany) 15

F
fakt (miara) 7
fantom  11
fragment danych 13

funkcja analityczna 7
funkcja haszująca  8

G
Globalny obszar programowy (PGA) 14
Globalny obszar systemu (SGA) 14

H
Hash Join 10
hierarchia encji 1

I
indeks 9
indeks bitmapowy 7
indeks główny 9
indeks haszowany 9
indeks jednoznaczny 9
indeks niepogrupowany 15
indeks pogrupowany 9
indeks pogrupowany w MS SQL Server 15
indeks wewnętrzny 9
indeks zewnętrzny 9
Index Nested Loops Join 10
integracja informacji 13

interfejs poziomu wywołań 5
izolacja 11

J
Java (w bazie danych) 5
JDBC 5

K
klaster 3
klucz rekordu 8
klucz wyszukiwania (rekordu) 9
kolekcja  4

L
logiczny schemat bazy danych 1
LRU (Least Recently Used) 8
LSN (Log Sequence Number) 14

M
Mapa alokacji indeksów (IAM) 15
Mapa globalna alokacji (GAM) 15
Mapa globalna współdzielonej alokacji (SGAM) 15
Menadżer SQL (SQL Server) 15
model fizyczny bazy danych 8
modele baz danych (relacyjny, sieciowy, hierarchiczny) 2
miara (fakt) 7
Monitor procesów 14
Monitor systemu 14

N
niezależność danych (fizyczna, logiczna) 2

O
obowiązkowa kontrola dostepu 12
Obszar współdzielony  14
odtwarzanie  11
OMF (Oracle Managed Files) 14
operator relacyjny 10
optymalizacja zapytań 10
optymalizator zapytań 10

optymalizator zapytań (SQL Server) 15
optymistyczne blokowanie 11
osadzony SQL 5

P
perspektywa 3
perspektywa obiektowa 4
perspektywa zmaterializowana 7
Pisarz bazy danych 14
Pisarz dziennika 14
plan 11
plan szeregowalny 11
plan szeregowy 11

plik 8
plik danych 14
plik dziennika powtórzeń 14
plik główny 15
plik haszowany 8
plik indeksowy 9
plik kontrolny 14
plik nieuporządkowany (heap) 8
plik ostrzeżeń  14
plik posortowany 8
plik śladu 14
plik zarchiwizowanego dziennika powtórzeń 14
plik z hasłami 14
plik z parametrami 14
pliki dziennika 15
pole 8
pole działania 10
postulaty Codda 2
połączenie
3
powiązanie z bazą danych
13
poziomy abstrakcji (fizyczny, logiczny, zewnętrzny) 2
poziom izolacji 3
Proces punktu kontrolnego 14
proces serwera 14
procesy tła 14
projekcja 1, projekcja 10
protokół dwufazowego zatwierdzania (2PC) 13
protokół ścisłego blokowania dwufazowego (Strict 2PL) 11
przełączenie dziennika (log switch) 14
przestrzeń tabel 14
przestrzeń tabel tylko do odczytu 14
przestrzeń tabel tymczasowa 14
przestrzeń tabel wycofań 14
przestrzeń tabel zarządzana lokalnie 14
przestrzeń tabel zarządzana słownikiem danych 14
punkt kontrolny 11

Q
QBE (Query-By-Example) 1

R
rachunek relacyjny 1
rekord 8
replikacja asynchroniczna 13
replikacja synchroniczna 13
replika danych 13

rezerwowa baza danych 11
ROLLUP 7

S
schemat 3
schemat gwiazda 7
SCN (System Change Number) 14
schemat kostki wielowymiarowej 7
segment 14
sekwencja 3
selekcja 1, selekcja 10
sesja 3
Simple Nested Loops Join 10
składowanie obiektów 4
słownik danych (katalog systemowy) 3
Sort Merge Join 10

sortowanie zewnętrzne  - wielofazowe przez scalanie 9
spójność 11
statystyczna baza danych 12

sterta 15
strona (blok) 8
strona danych 15
strona startowa bazy danych  15
strony PFS (Page Free Space) 15
suma 1, suma (union) 10
synonim 3
systemowy numer zmiany (SCN) 14

T
tabela tymczasowa 3
tabela obiektowa 4
transakcja 3, transakcja 11
transakcja odległa 13
transakcja rozproszona 13

transformacja STAR 7
trwałość  11
typ obiektowy 4
typ referencyjny 4

U
uprawnienie 3
UTL_FILE 5
uznaniowa kontrola dostępu 12

W
wielofazowe sortowanie zewnętrzne przez scalanie 9
wielowersyjność 11
więzy kluczowe 1
więzy uczestnictwa 1
współdzielony proces serwera 14
wymiar 3
wyzwalacz 3

X
XML 6
XMLType 6

Z
zakleszczenie (deadlock) 11
zapytanie odległe 13
zapytanie retrospektywne 3
zapytanie rozproszone 13
zdarzenie punktu kontrolnego 14
złączenie 1, złączenie 10