Na co należy zwrócić uwagę

Wykłady pogłębiają materiał z baz danych wykładany na studiach I stopnia. Zakładają więc dojrzałość studenta w dziedzinie baz danych, jaką może on osiągnąć po wysłuchaniu np. wykładów "Relacyjne bazy danych" i "Systemy baz danych", które są częścią studiów I stopnia w PJWSTK.

Materiały wykładowe zawierają:

  1. prezentacje Flash, które ilustrują omawiane na wykładach procesy jak konstrukcje diagramów czy proces wyszukiwania w bazie danych;
  2. na końcu każdego wykładu znajduje się sekcja "Sprawdzenie wiedzy", w której znajdują się samo-sprawdzające pytania i testy;
  3. na końcu każdego wykładu znajdują się sekcje "Podsumowanie" i "Słownik pojęć", w których student może sprawdzić czy dobrze zrozumiał najważniejsze elementy wykładu;
  4. na końcu każdego wykładu znajduje się sekcja "Zadania" do samodzielnego rozwiązania.

Oprócz testów i zadań domowych studenci wykonają dwa projekty w ciągu semestru:

  1. Opracowanie aplikacji na serwerze Oracle wykorzystującej zaawansowane jego konstrukcje.
  2. Opracowanie aplikacji implementującej fragment SZBD.