Autorem materiałów jest  Lech Banachowski. Autor prosi czytelników aby swoje uwagi na temat przygotowanych materiałów kierowali pod adres lech@pjwstk.edu.pl.

 

 

 

Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.