3. SQL

Perspektywy
Synonimy
Transakcje
Blokady
Poziomy izolacji
Słownik danych
Uprawnienia
Schemat
Sesje i połączenia
Dziedziny atrybutów
Asercje
Tabele tymczasowe
Sekwencje
Klaster
Wyzwalacze
Dynamiczny SQL
Zapytania retrospektywne

PPT

Podsumowanie
Słownik
Sprawdzenie wiedzy
Zadania 

Główna strona