Technologie internetowe

Materiały dydaktyczne do przedmiotu Technologie internetowe.

Celem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych technologii i standardów wykorzystywanych przez programistów tworzących aplikacje działające w środowisku sieci Internet. Tam, gdzie to możliwe, staramy się przedstawić rozwiązania na poziomie ogólności niezależnym od poszczególnych dostawców (i tym samym bardziej odpornym na zmiany w krótkim horyzoncie czasu). Jednakże, chcąc zaprezentować działające rozwiązania, w niektórych miejscach będziemy sięgać po konkretne języki programowania. Wykład dostarcza podstawowej wiedzy o protokołach i standardach w zakresie formatów danych i sposobów opisu zasobów w środowisku Sieci. Dokonujemy też przeglądu technologii tworzenia statycznych, dynamicznych i aktywnych stron WWW, przetwarzania dokumentów XML oraz technologii zapewniających współdziałanie aplikacji w środowisku WWW.


Wykłady

 1. Architektura Internetu, protokoły i system WWW
 2. HTML, CSS
 3. Technologie aktywnych stron WWW; JavaScript
 4. Technologie dynamicznych stron WWW
 5. Servlety i JSP
 6. Aplikacje WWW i ich bezpieczeństwo
 7. XML i DTD
 8. XML Schema
 9. Interfejsy XML: DOM, SAX
 10. Interfejsy XML: JAXP, JAXB
 11. XPath, XQuery
 12. XSLT
 13. Usługi WWW (Web Services)
 14. Opis i choreografia usług WWW
 15. Nowe technologie warstwy klienckiej

Odsyłacze


Zaliczanie

Zaliczenie przedmiotu następuje poprzez zaliczenie zadań zaliczeniowych. Prace należy składać w odpowiednich obszarach roboczych zadań. Terminy oddawania zadań są podane przy odpowiednich obszarach roboczych zadań.

Z każdym wykładem będzie związane cząstkowe zadanie zaliczeniowe oceniane w skali od 0 do 5 - najczęściej polegające na napisaniu małych elementów oprogramowania.

Z uwagi na zwiększoną liczbę zadań cząstkowych, w tym semestrze rezygnujemy z osobnego projektu zaliczeniowego. Zamiast tego, jedno z zadań do wykładów, polegające na napisaniu niewielkiej aplikacji WWW będzie miało odpowiednio szerszy zakres, a także dłuższy termin wykonania oraz zwiększoną wagę (punktacja w zakresie 0-15).

Zaliczenie przedmiotu następuje w oparciu o sumę punktów uzyskaną z wykonanych zadań. Ocena końcowa będzie wyliczona na podstawie średniej arytmetycznej punktacji za zadania. Dla uzyskania pozytywnej oceny niezbędne jest uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej punktacji.


Na niniejszych stronach użyto znaków towarowych. Pominięto symbol znaku towarowego, występujący z zastrzeżoną nazwą towaru. Użyto tylko samej nazwy, z taką intencją, aby było to z korzyścią dla właściciela znaku, bez zamiaru naruszania znaku towarowego. Nazwa taka zaczyna się w tekście wielką literą. Wszystkie znaki towarowe pojawiające się na niniejszych stronach są własnością ich właścicieli.