TWORZENIE PORTALI BIZNESOWYCH
dr inż. Mariusz Trzaska


Informacje

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami (organizacyjnymi, technicznymi, prawnymi i społecznymi) budowy internetowych portali biznesowych oraz ogólną architekturą i funkcjami systemów i aplikacji działających z wykorzystaniem Internetu.


Szczegółowe informacje znajdują się w opisie przedmiotu.