PROJEKT, SPECJALNOŚĆ MULTIMEDIA. CZĘŚĆ I
A. Wieczorkowska, K. Mąkosa, E. Gaj

Informacje

SPIS WYKŁADÓW

 1. Dźwięk - podstawowe wiadomości
  1. Fizyczna natura dźwięku
  2. Fale dźwiękowe
  3. Widmo dźwięku
  4. Moc dźwięku
  5. Dudnienia
  6. Rezonans
  7. Literatura
 2. Propagacja dźwięku
  1. Rozchodzenie się dźwięku
  2. Odbicia i absorpcja dźwięku
  3. Interferencja
  4. Dyfrakcja
  5. Refrakcja
  6. Literatura
 3. Mikrofony i techniki mikrofonowe w nagraniach stereofonicznych
  1. Mikrofony i ich charakterystyki kierunkowe
  2. Techniki mikrofonowe w nagraniach stereofonicznych
  3. Zastosowanie i rozmieszczenie mikrofonów
  4. Literatura
 4. Techniki nagłaśniania
  1. Systemy nagłaśniania
  2. Charakterystyki częstotliwościowe urządzeń
  3. Głośniki
  4. Literatura
 5. Przetworniki. Mastering
  1. Przetworniki
  2. Mastering
  3. Literatura
 6. Charakterystyka instrumentów muzycznych cz. I. Przykłady dźwiękowe - chordofony, perkusja
  1. Charakterystyka chordofonów. Przykłady dźwiękowe
  2. Perkusja i przykłady dźwiękowe
  3. Literatura
 7. Charakterystyka instrumentów muzycznych cz. II. Przykłady dźwiękowe - aerofony
  1. Charakterystyka aerofonów. Przykłady dźwiękowe
  2. Literatura
 8. Nagrywanie instrumentów muzycznych
  1. Techniki nagrywania instrumentów muzycznych
  2. Literatura
 9. Akustyka mowy
  1. Elementy mowy
  2. Sygnał mowy: techniki cyfrowe
  3. Literatura
 10. Sprzęt do akwizycji wideo i edycja wideo. Multimedia w Internecie
  1. Akwizycja sygnału wideo
  2. Wideo w Internecie
  3. Literatura
 11. Oświetlenie. Głębia ostrości
  1. Światło i techniki oświetlania. Temperatura barw
  2. Głębia ostrości
  3. Literatura
 12. Flash zaawansowany. Rysowanie i animowanie
  1. Opis ekranu
  2. Timeline i Scene
  3. Tools
  4. Otwieranie nowego projektu
  5. Rysowanie
  6. Importowanie
  7. Pola tekstowe statyczne
  8. Maskowanie
  9. Animowanie
  10. Rodzaje animacji
  11. Stop
 13. Flash zaawansowany. Podstawowe instrukcje Actionscript
  1. Tworzenie symboli
  2. Biblioteka
  3. Actionscript
  4. Dodawanie akcji do buttonów
  5. getURL
  6. LoadMovie
 14. Flash zaawansowany. Multimedia i publikowanie prac
  1. Komponenty
  2. Importowanie dźwięku
  3. Importowanie video
  4. Preloader
  5. Bandwidth Profiler
  6. Publikowanie
 15. Storyboard we współczesnej reklamie
  1. Część teoretyczna
  2. Część praktyczna
  3. Przykłady prac studentów


Cele

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z wiedzą teoretyczną niezbędną do przygotowania pracy dyplomowej na specjalności Multimedia. Wiadomości prezentowane w ramach tego cyklu wykładów uzupełniają wiedzę z multimediów.

Wykłady projektowe poszerzają wiadomości na temat dźwięku, jego nagrywania i nagłaśniania, a także rejestracji i cech sygnału wizyjnego. Ponadto kurs ten zawiera wiadomości na temat percepcji audiowizualnej, telewizji, prawa autorskiego, tworzenia storyboardów, oraz dodatkowo projektowania informacji i Flasha.


Organizacja

Zajęcia projektowe wymagają dostępu do odpowiedniego oprogramowania i sprzętu, w zależności od obranej tematyki. Projekt można przygotowywać korzystając z własnego sprzętu i software’u lub na miejscu w PJWSTK. Szczegóły - do uzgodnienia z prowadzącym projekt.

Projekt na specjalności Multimedia prowadzi mgr inż. Krzysztof Szklanny, e-mail: kszklanny@pjwstk.edu.pl.


Bibliografia

Tematyka przedmiotu opisana została w materiałach dla studentów. Osoby zainteresowane mogą dodatkowo skorzystać z poniższej literatury.