Zaawansowane

programowanieAutor materiałów:  Krzysztof Barteczko (kb@pjwstk.edu.pl)

Materiały opracowano w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Spójności.
 

(c) Krzysztof Barteczko 2006
(c) Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 2006

Cele przedmiotu

Celem wykładu jest przedstawienie zaawansowanych (w tym nowych) technik i technologii programistycznych.

Wykład obejmuje:

Prezentacje multimedialne i demonstracje działania programów

W wykładach zawarto szereg prezentacji multimedialnych. Dla ich uruchomienia konieczne są:
Demonstracja działania wybranych programów zrealizowana jest za pomocą apletów.

Instalacja JDK 1.5 lub 1.6 powinna automatycznie zainstalować Java Plug-In dla przeglądarki.

Uruchomienie apletów wymaga dokonania zmian w pliku  .java.policy.
Jego umiejscowienie może być różne dla różnych systemów - najłatwiej stwierdzić to za pomocą policytool.exe z katalogu dystrybucyjnego Javy. Program pokaże (przy etykiecie "Policy File") umiejscowienie pliku.
Następnie do tego pliku należy dokonać następujących wpisów:
grant codeBase "file:///tu pełna ścieżka do głównego katalogu, w którym są wykłady/-" {
permission java.security.AllPermission;
};

grant codeBase "http://tu nazwa hosta i katalog z którego zdalnie są pobierane wykłady/-" {
permission java.security.AllPermission;
};


Wymagania wstępne

Opanowanie materiału przedmiotów: