Ramowy program zajęć


Na opanowanie każdego wykładu przeznaczony jest jeden tydzień.
Ostatni tydzień semestru  i początek sesji to czas na powtórzenie całego materiału.

Zadania umieszczone po każdym z wykładów należy wykonać.
Oprócz tego będą formułowane zadania domowe, które mogą zawierać wybrane zadania z wykładów, ale również inne zadania.

Rozwiązania zadań domowych będą oceniane i ta punktacja będzie jednym z kryteriów zaliczenia przedmiotu.
Zaliczenie odbędzie się na bezpośrednim spotkaniu w  PJWSTK i będzie składać się z testu teoretycznego oraz zadania programistycznego.