Spis treści wykładów
 1. Java: nowe elementy środowiska
 2. Typy sparametryzowane (generics)
 3. Metadane i adnotacje
 4. Zaawansowane programowanie obiektowe
 5. Wzorce projektowe (1)
 6. Wzorce projektowe (2)
 7. Wzorce projektowe (3)
 8. Współbieżna Java: zadania i wykonawcy
 9. Współbieżna Java: synchronizacja i koordynacja
 10. Technologie programowania rozproszonego: middleware i serwery aplikacji - przegląd
 11. Programowanie rozproszone: lokalizacja zasobów (JNDI) i protokól RMI-IIOP
 12. Interakcja za pomocą komunikatów (JMS)
 13. EJB 2.1 jako przykład klasycznego middleware API
 14. Lekkie kontenery, wzorzec dependency injection i EJB 3.0