Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS

Zarządzanie Projektem Informatycznym

dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Wyjście Warszawa 2006, wersja 0.9 Dalej Dalej