4. Podstawowe typy danych

W rozdziale tym omówimy wbudowane typy danych języka C/C++. Typem występującym w C/C++, a sprawiającym największe kłopoty początkującym, jest typ wskaźnikowy, a także, w C++, referencyjny (odniesieniowy). Ze wskaźnikami w C/C++ wiąże się ściśle typ tablicowy, którego dyskusję odłożymy do następnego rozdziału. Z kolei zastosowania odniesień dokładniej poznamy przy okazji omawiania funkcji i klas. Zupełnie nowym typem będzie typ wyliczeniowy — bardzo czasem przydatny, choć nie niezbędny.Podrozdziały

T.R. Werner, 25 lutego 2017; 22:31