Wykłady

 0. Przypomnienie podstawowych pojęć relacyjnych baz danych

 1. Podstawy SQL
 2. Kontynuacja SQL
 3. Zaawansowany SQL
 4. Deklaratywne więzy spójności
 5. PL/SQL
 6. Obiekty proceduralne bazy danych
 7. Baza obiektowo-relacyjna
 8. Fizyczny poziom bazy danych
 9. Indeksy. Sortowanie zewnętrzne
 10. Wykonywanie zapytań
 11. Planowanie indeksów
 12. Transakcje
 13. Odtwarzanie
 14. Rozproszone bazy danych
 15. Hurtownie danych

Dodatki

 1. SZBD Oracle
 2. XML
 3. Języki zapytań do XML