Systemy Wbudowane i Techniki Cyfrowe

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

dr inż. Adam Szmigielski

 

Plan wykładu

 1. Wprowadzenie, funkcje boolowskie i bramki logiczne,
 2. Minimalizacja funkcji boolowskich,
 3. Kombinacyjne bloki funkcjonalne,
 4. Układy sekwencyjne - wiadomości podstawowe,
 5. Projektowanie synchronicznych układów sekwencyjnych,
 6. Arytmetyka binarna,
 7. Mikroprocesory i mikrokontrolery,
 8. Programowanie mikrokontrolerów,
 9. Systemy wbudowane - wprowadzenie,
 10. Przerwania, polling, timery,
 11. Komunikacja mikrokontrolera z urządzeniami zewnętrznymi,
 12. Peryferia urządzeń wbudowanych,
 13. Systemy wbudowane w układach sterowania,
 14. Systemy operacyjne w systemach wbudowanych,
 15. Przegląd zastosowań systemów wbudowanych,
 16. Dodatek
 17. Zadania na egzamin