logo EFS

Materiały zostały opracowane w PJWSTK
w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta
Konstrukcja systemów obiektowych i rozproszonych (KOR)

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa
subieta@pjwstk.edu.pl

Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa
subieta@ipipan.waw.pl

Opis wykładu
Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami związanymi ze współczesnymi systemami rozproszonymi. Główny nacisk położony zostanie na rozproszone bazy danych, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji obiektowych. W kolejnych wykładach zostaną zaprezentowane problemy wynikające z budowy tego typu narzędzi, oraz proponowany sposób ich rozwiązania za pomocą podejścia stosowego do języków zapytań (SBA).

Literatura
K. Subieta Teoria i konstrukcja obiektowych języków zapytań Wydawnictwo PJWSTK, 2004.
A.V. Aho, R. Sethi, J.D. Ullman Kompilatory. reguły, metody i narzędzia WNT, 2001.
R. Finkel Advanced programming language design Addison Wesley Professional, 1995.