wykład 1
Tranzytywne domknięcie w SBQL
Równania stałopunktowe w SBQL
Związek z dedukcyjnymi bazami danych
Optymalizacja układu równań stałopunktowych
wykład 2
Wirtualne perspektywy
Krytyka dotychczasowych podejść
Obiekt wirtualny
Ziarna obiektów wirtualnych
Identyfikator wirtualny
wykład 3
Perspektywa jako obiekt bazy danych"
Operatory "konsumujące" identyfikatory wirtualne
Tworzenie obiektów wirtualnych
Podperspektywy
Optymalizacja
Porównanie z trygerami "instead of"
wykład 4
Dlaczego zapytania muszą być optymalizowane?
Model danych a efektywność zapytań
Kryteria optymalizacji
Model kosztów
Fizyczna organizacja obiektów
"Leniwe" wiązanie
wykład 5
Przesuwanie selekcji przed złączenie
Relatywizm stosu ENVS
Istota metody niezależnych podzapytań
Architektura optymalizatora
Metabaza
Stosy statyczne
Drzewo syntaktyczne
Algorytm statycznej analizy zapytania
wykład 6
Co to są indeksy?
Dwie istotne własności indeksów
Klasyfikacja indeksów
Kiedy nie da się zastosować indeksu?
Martwe podzapytania
Uwzględnienie liczności wyniku zapytań
Graf wynikania
wykład 7
Po co są typy?
Co to jest system typów?
Typy a schematy baz danych
Strukturalna zgodność typów
Nazwowa zgodność typów
Pojęcie typu
Reguły wnioskowania o typie
wykład 8
Metareguły
Wewnętrzny system typów
Atrybuty
Kontrola typologicza
Typy referencyjne
wykład 9
System rozproszony
Popularne architektury rozproszenia
Rozproszona baza danych
Reguły rozproszonych baz danych
wykład 10
Główne aspekty rozproszenia baz danych
Przezroczystość
Współdziałanie i heterogeniczność
Przenaszalność
Autonomia
Niezależność danych
Ontologia
Metadane
Modelowanie pojęciowe
Rozproszone obiektowe bazy danych
wykład 11
Projektowanie rozproszonej BD
Fragmentacja RBD
Architektura klient-serwer
Logiczna architektura oprogramowania
Architektura rozproszonych obiektów
Struktura logiczna rozproszonych obiektów
wykład 12
Architektury rozproszonych baz danych
Replikacje
Transakcje
Federacyjne bazy danych
wykład 13
Osłony
Mediatory
Perspektywy
Przetwarzanie zapytań w rozproszonych BD
Gridy
Podsumowanie