Skorowidz

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z,

A

adres wykład 7
aktywne oczekiwanie wykład 5
algorytm
anomalia Beladiego wyklad 8
argument skryptu wykład 2
asymetryczna wieloprocesorowość wykład 1
asynchroniczne operacje wejścia/wyjścia wykład 3

B

bankiera algorytm wykład 6
bezpośredni dostęp do pamięci, DMA wykład 3, wykład 10
bit
blok
blokowanie przerwań wykład 3
brak strony wykład 8
bufor wykład 10

C

condition wykład 5
cylinder dyskowy wykład 11
czas
czekanie cykliczne wykład 6

D

Dekkera algorytm wykład 5
deskryptor pliku wykład 9
długoterminowe planowanie (szeregowanie) wykład 1
DMA, układ bezpośredniego dostępu do pamięci wykład 3, wykład 10
dostęp do plików
drugiej szansy, strategia zastępowanie stron wykład 8
dualny tryb pracy procesora wykład 3
dysk

E

egzekutor wykład 13
ekspedytor wykład 4, wykład 13
exchange wykład 5

F

FCFS, strategia planowania procesów wykład 4
FIFO, strategia zastępowanie stron wykład 8
formatowanie dysku wykład 11
fragmentacja
funkcje systemowe wykład 3

G

graf

H

HAL, warstwa abstrakcji sprzętu wykład 13

I

instrukcja
interpreter poleceń wykład 2

J

jednostka zarządzania pamięcią, MMU wykład 7

K

klient wykład 12
kod przemieszczalny wykład 7
kolejka
krótkoterminowe planowanie (szeregowanie) wykład 1

L

LFU, strategia zastępowanie stron wykład 8
licznik dowiązań wykład 9
lokalność wyklad 8
LPC, lokalne wywołanie procedury wykład 13
LRU, strategia zastępowanie stron wykład 8

M

MFU, strategia zastępowanie stron wykład 8
mikrojądro wykład 3
MMU, jednostka zarządzania pamięcią wykład 7
moduł sterujący wykład 10
monitor wykład 5

N

niezależnoć od położenia wykład 12

O

obiekt sterujący wykład 13
obsługa zdalna wykład 12
obszar wymianywyklad 8
ochrona pamięci wykład 7
odpytywanie wykład 3, wykład 10
odśmiecanie wykład 7
odtwarzanie wykład 6
operacje wejścia/wyjścia
optymalna strategia zastępowanie stron wykład 8

P

pamięć
PCB, blok kontrolny procesu wykład 4
pętla wykład 2
piekarniany algorytm wykład 5
pisanie
planista wykład 4
planowanie (szeregowanie) procesów wykład 4
plik wykład 9
podprogram wykład 2
podsystem środowiskowy wykład 13
port wykład 10
potokowe przetwarzanie wykład 2
priorytetowa strategia planowania (szeregowania) procesów wykład 4
procedura obsługi przerwania wykład 3
proces wykład 1, wykład 4
przekierowanie wejścia-wyjścia wykład 2
przełączanie kontekstu wykład 4
przerwanie wykład 3, wykład 10
przetwarzanie potokowe wykład 2
przezroczystoć położenia wykład 12

R

ramka wykład 7
replikacja plików wykład 12
RR, strategia planowania (szeregowania) procesów wykład 4

S

segment wykład 7
segmentacja wykład 7
sekcja krytyczna wykład 5
sektor dyskowy wykład 9, wykład 11
sekwencyjny dostęp do plików wykład 9
semafor wykład 5
semantyka plików wykład 9
serwer wykład 12
SJF, strategia planowania procesów wykład 4
skrypt wykład 2
spooling wykład 1, wykład 10
SRTF, strategia planowania procesów wykład 4
stan bezpieczny wykład 6
standardowe wejście wykład 2
standardowe wyjście wykład 2
standardowe wyjście diagnostyczne wykład 2
stan procesu wykład 4
sterownik wykład 10
strategia planowania (szeregowania) procesów
strategia zastępowanie stron
strona wykład 7
stronicowanie wykład 7
swobodny dostęp do plików wykład 9
symetryczna wieloprocesorowość wykład 1
synchroniczne operacje wejścia/wyjścia wykład 3
system
szamotanie wykład 8
szeregowanie procesów wykład 4
szyna wykład 10

Ś

ścieżka dyskowa wykład 11
środowisko programu wykład 2

T

tablica
talerz dysku wykład 11
test-and-set wykład 5
tło wykład 2

U

układ bezpośredniego dostępu do pamięci, DMA wykład 3, wykład 10
unikanie zakleszczeń wykład 6
usługa wykład 12
uszkodzony sektor wykład 11

W

warstwa abstrakcji sprzętu, HAL wykład 13
wątek wykład 4
wektor przerwań wykład 3, wykład 10
wieloprocesorowość
wykrywanie zakleszczeń wykład 6
wymiana procesów wykład 7

Z

zakleszczenie wykład 6
zastępowanie stron wykład 8
zbiór roboczy wykład 8
zmienna wykład 2
zombie wykład 4