INFO
Sylabus
Standard ODMG, część 1
1. Plan wykładu
2. Co to jest ODMG?
3. Kluczowi zawodnicy obiektowych BD
4. Krytyczne cechy obiektowych baz danych:
5. Kryteria oceny (obiektowych) SZBD
6. Po co standard?
7. Co podlega standardyzacji?
8. ODMG 2.0: zawartość
9. ODMG 2.0: podejście umiarkowanie rewolucyjne
10. ODMG 2.0: Ramowa architektura
11. Model obiektowy ODMG
12. Typy i klasy; interfejsy i implementacje
13. Podtypy i dziedziczenie
Skorowidz
Wyście:
Wyklad VII. Wprowadzenie do standardu ODMG, część 1:
Motywacje, Model obiektowy (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

1. Plan wykładu (część 1)

Co to jest ODMG?

Krytyczne cechy obiektowych baz danych; kryteria wyboru

Cele i uwarunkowania standardu

Zawartość standardu ODMG 2.0; ramowa architektura

Model obiektowy ODMG

  • Typy i klasy; interfejsy i implementacje
  • Podtypy i dziedziczenie(3kB)
2. Co to jest ODMG?

Object Database Management Group

Jest to konsorcjum powstałe w wyniku porozumienia kilkunastu firm oferujacych swoje produkty określane jako “obiektowe systemy zarządzania bazami danych”: Objectivity, ObjectDesign, Ontos, O2, Poet, Servio, Versant,, ...


Pomysł, forma działania, początkowy impuls oraz obiektowy model danych pochodzi od konsorcjum OMG, która opracowała i rozwija standard CORBA. ODMG nie ma związku z oficjalnymi instytucjami normalizacyjnymi takimi jak ANSI lub ISO. Zdaniem twórców ODMG, instytucje te działają wolno, nieefektywnie i są obciążone własnymi preferencjami.

Standard ODMG budzi kontrowersje, zaś jego ogólny poziom techniczny jest przedmiotem krytyki. Wady są systematycznie usuwane w kolejnych wersjach standardu, ale nadal jest ich sporo (bedą omówione).

Wersje:
 
 
  • ODMG-93 wersja 1.1 (grudzień 1993)
  • ODMG-93 wersja 1.2 (styczeń 1996)
  • ODMG wersja 2.0 (sierpień 1997)Wersje:

    (Morgan Kaufman Publishers)
(3kB)
3. Kluczowi zawodnicy obiektowych BD

Źródło: Barry & Associates, Inc., styczeń 1997, http://www.odbmsfacts.com

System Wersja Firma
ODB-II (Jasmine)
GemStone
Odapter (Java/Depot)
ITASCA (Orion)
Illustra/Informix
MATISSE
O2
ObjectStore
Objectivity/DB
Omniscience
ONTOS DB
Persistence
IDB Object Database
POET
UniSQL
OSMOS
ODBMS
VERSANT
2.0
5.0
B.05.xx
2.3.5
3.0
3.0
5.0
4.0.2
4.1
3.0
3.2
3.210
2.5
4.0
3.5
R10.0
3.1
4.2
Fujitsu Software Corporation + Computer Associates
Gemstone Systems, Inc.
Hewlett-Packard Company
IBEX Corporation S.A.
Illustra Information Technologies, Inc.
MATISSE Software, Inc.
O2 Technology
Object Design, Inc.
Objectivity, Inc
Omniscience Object Technology, Inc.
ONTOS, Inc.
Persistence Software, Inc.
Persistent Data Systems, Inc.
POET Software, Inc.
UniSQL, Inc.
Unisys Corporation
VC Software, Inc.
Versant Object Technology

« poprzedni punkt   następny punkt »