INFO
Sylabus
OMG CORBA, cz. 5
1. Usługa nazewnicza
2. Usługa nazewnicza: Wiązanie, rozstrzyganie
3. Usługa nazewnicza: kroki dla uzyskania referencji
4. Usługa handlowa (Trader)
5. Funkcje bazy danych Trader
6. Definicja typu usługi
7. Usługi w zakresie zdarzeń
8. Usługi w zakresie cyklu życiowego
9. Usługi w zakresie trwałych obiektów
10. Usługi w zakresie związków
11. Usługi w zakresie zapytań
12. Bieżące prace OMG
13. Najbardziej znane implementacje CORBA
14. Wady OMG CORBAi
15. Podsumowanie
Skorowidz
Wyście:
Wyklad V. Wprowadzenie do OMG CORBA, część 5 (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

12 Bieżące prace OMG

OMG jest w tej chwili ogromnym, największym w świecie i bardzo aktywnym konsorcjum. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe i standardyzacyjne w bardzo wielu tematach: przetwarzanie w czasie rzeczywistym, Internet, telekomunikacja, systemy finansowe, systemy medyczne, analiza i projektowanie obiektowe, elektroniczne systemy komercyjne, bezpieczenstwo, systemy baz danych, języki programowania.

Komitety:
Dziedzinowy Komitet Techniczny (DTC, Domain Technical Committee): skupia się na technologiach, ktore są zorientowane dziedzinowo: Finanse, Wytwarzanie, Medycyna, Biznes, Telekomunikacja.

Platformowy Komitet Techniczny (PTC, Platform Technical Committee): skupia się na technologiach wspólnych dla wielu dziedzin: ORB/ObjectServices (ORBOS), Common Facilities.

Rada d/s Architektury (AB, Architecture Board): skupia sie na integralności i spojności architektury OMA i modelu obiektowego.

ORBOS (ORB/Object Services) Task Force

Dotychczas CORBA pozwala przesyłać referencje do obiektów, ale nie pozwala przesyłać obiektów jako wartości (objects by values). Stwarza to problemy dla niektórych języków programowania, np. C++. ORBOS Task Force rozpowszechnia obecnie RFP majace na celu technologię przesyłania obiektow jako wartości

Drugim tematem ORBOS Task Force jest dwukierunkowe współdziałanie ze standardami Microsoft COM i DCOM. COM/CORBA jest właśnie zaakceptowany, natomiast DCOM/CORBA jest w trakcie opracowania.

COM/DCOM niekoniecznie jest konkurentem dla CORBA, raczej jest to inna technologia, która może być zintegrowana pod parasolem standardu CORBA. (Jest to pogląd twórców CORBA. Microsoft uwaza inaczej.)

Docelowo (i nieco idealistycznie) CORBA ma być realizacją prawdziwego komercyjnego off-the-shelf (COTS) rynku składników oprogramowania, które może być składane w dowolne konfiguracje architektoniczne. Trudno powiedzieć, czy ten cel jest osiągalny

« poprzedni punkt   następny punkt »