INFO
Sylabus
Standard ODMG, część 3
1. Plan wykładu
2. ODL: Object Definition Language
3. Założenia przyjęte przy projektowaniu ODL
4. ODL - językowo-niezależny
5. ODL: BNF dla interfejsu
6. Atrybuty
7. Związki
8. Operacje
9. Przykład w ODL
10. Schemat w ODL -reprezentacja graficzna
11. ODL- inny przykład
12. ODL: składnia górnego poziomu
13. Model ODMG i ODL - zalety i wady
14. ODMG ODL - wady koncepcyjne i semantyczne
Skorowidz
Wyście:
Wyklad IX. Wprowadzenie do standardu ODMG, część 3:
ODL (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

1. Plan wykładu (część 3)

(1kB) ODL - Object Definition Language

(1kB) Założenia przyjęte przy projektowaniu ODL

(1kB) ODL: BNF dla interfejsu

(1kB) ODL: Atrybuty

(1kB)
(1kB) ODL: Związki

(1kB) ODL: Operacje

(1kB) Przykłady w ODL

(1kB) ODL: składnia górnego poziomu

(1kB) Model ODMG i ODL - zalety i wady

2. ODL: Object Definition Language

Język definicji obiektów
.

Inaczej, język definiowania schematu obiektowej bazy danych.

Ustala na poziomie “logicznym” z jakich obiektów składa się baza danych, jak one są pogrupowane w klasy i jak są powiązane związkami asocjacyjnymi
(2kB)

ODL jest wzorowany na języku IDL (Interface Definition Language) wg standardu CORBA

ODMG nie przewiduje standardowego języka manipulacji danymi opartego o ODL, prawdopodobnie z powodu świadomości trudności wylansowania nowego języka programowania. (Jest to chyba błąd.)


« poprzedni punkt   następny punkt »