INFO
Sylabus
Standard ODMG, część 3
1. Plan wykładu
2. ODL: Object Definition Language
3. Założenia przyjęte przy projektowaniu ODL
4. ODL - językowo-niezależny
5. ODL: BNF dla interfejsu
6. Atrybuty
7. Związki
8. Operacje
9. Przykład w ODL
10. Schemat w ODL -reprezentacja graficzna
11. ODL- inny przykład
12. ODL: składnia górnego poziomu
13. Model ODMG i ODL - zalety i wady
14. ODMG ODL - wady koncepcyjne i semantyczne
Skorowidz
Wyście:
Wyklad IX. Wprowadzenie do standardu ODMG, część 3:
ODL (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

3. Założenia przyjęte przy projektowaniu ODL

(2kB)
  • ODL powinien uwzględniać wszystkie konstrukcje modelu danych
  • ODL nie jest pełnym językiem programowania lecz językiem specyfikacji sygnatur interefejsów
  • ODL powinien być neutralny w stosunku do języków programowania (C++, Smalltalk, Java, ... )
  • ODL powinien być kompatybilny z IDL wg OMG (kontrowersyjny styl C++)
  • ODL powienien być rozszerzalny, nie tylko na przyszłościowe funkcjonalności, lecz także dla celów fizycznych optymalizacji (nie do końca jest jasne co ODMG przez to rozumie)
  • ODL powinien być językiem użytecznym, posiadającym wartość dla rozwoju aplikacji oraz powinien być podtrzymywany przez wytwórców OSZBD w relatywnie krótkim czasie.
4. ODL - językowo-niezależny

“Lingua franca” dla integracji systemów (STEP/Express, SQL3, CAD Framework Initiative,...)

(7kB)« poprzedni punkt   następny punkt »