INFO
Sylabus
Standard ODMG, część 7
1. Założenia wiązania do Java
2. Sposoby deklarowania klas z obiektami trwałymi
3. Model obiektowy ODMG w Java
4. Java ODL
5. Java OML
6. Kolekcje
7. Kolekcja Set
8. Transakcje
9. Java OQL
10. Przykład Java OQL
11. Brak niezgodności impedancji?
12. Podsumowanie
Skorowidz
Wyście:
Wyklad XIII. Wprowadzenie do standardu ODMG, część 7:
Wiązanie do Java (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

3. Model obiektowy ODMG w Java

Zdaniem autorów standardu ODMG, model obiektowy ODMG i model obiektowy Java są zbliżone. Niemniej ich różnice powodują, że wiązanie do Java nie podtrzymuje takich cech modelu obiektowego ODMG jak: związki, ekstensje, klucze, oraz dostęp do meta-schematu.

Typ obiektu ODMG odwzorowuje się w typ obiektu Java. Podobnie, typy atomowych literałów ODMG odwzorowują się w równoważne typy prymitywne Java. Wiązanie nie przewiduje odwzorowania literałów strukturalnych. Definicja dowolnej struktury w modelu ODMG odwzorowuje się w definicję klasy w Java.

Java przewiduje niezależne definicje interfejsów i implementacji. Interfejsy i klasy abstrakcyjne nie posiadają wystąpień i z tego powodu nie mogą być klasami zdolnymi do trwałości.

Kolekcje w ODMG posiadają metody zdefiniowane w ramach interfejsu Collection.

Wiązanie do Java zakłada istnienie następujących interfejsów (i co najmniej jedną implementację) dla obsługi kolekcji:

public interface Set extends Collection {...} 
public interface Bag extends Collection {...} 
public interface List extends Collection {...} 
Wprowadzony przez ODMG typ kolekcji Array odwzorowuje się w typ prymitywny array w Java, w klasę Vector, albo w specjalna klasę ODMG VArray, w zależności od potrzeby.

Obiektom bazy danych mogą być przypisane nazwy poprzez zastosowanie metod zdefiniowanych w klasie Database w Java OML.

Obsługa wyjątków zdefiniowanych w interfejsach ODMG jest określona przez standardowy mechanizm wyjątków Java. Zdefiniowano szereg specjalnych typów wyjątków. Przykłady typów wyjątków są następujące: TransactionAbortException (wyjątek powodowany przez zerwanie transakcji), ObjectNameNotUniqueException (próba nadania dla obiektu nazwy posiadanej przez inny obiekt), QueryParameterTypeInvalidException (wyjątek powodowany w sytuacji kiedy typ aktualnego parametru zapytania jest niezgodny z oczekiwanym), i inne.
« poprzedni punkt   następny punkt »