INFO
Sylabus
Standard ODMG, część 7
1. Założenia wiązania do Java
2. Sposoby deklarowania klas z obiektami trwałymi
3. Model obiektowy ODMG w Java
4. Java ODL
5. Java OML
6. Kolekcje
7. Kolekcja Set
8. Transakcje
9. Java OQL
10. Przykład Java OQL
11. Brak niezgodności impedancji?
12. Podsumowanie
Skorowidz
Wyście:
Wyklad XIII. Wprowadzenie do standardu ODMG, część 7:
Wiązanie do Java (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

8. Transakcje

Transakcje są zaimplementowane w Java OML jako obiekty klasy Transaction, zawierającej definicję takich metod jak:

  • Transaction (utworzenie nowej transakcji),
  • join (połączenie aktualnie wykonywanego wątku z pewną transakcją),
  • leave (odłączenie wykonywanego wątku od transakcji),
  • current (sprawdzenie, do której transakcji jest podłączony wykonywany wątek),
  • begin (uruchomienie transakcji; transakcje nie mogą być zagnieżdżane),
  • isOpen (sprawdzenie, czy transakcja jest uruchomiona),
  • commit (potwierdzenie transakcji),
  • abort (zerwanie transakcji),
  • checkpoint (potwierdzenie transakcji bez jej zakończenia i z zachowaniem zamków),
  • lock (podwyższenie statusu zamka założonego na dany obiekt przez transakcję)

Zanim nastąpią operacje na bazie danych, dany wątek musi utworzyć transakcję lub połączyć się z istniejącą transakcją przy pomocy operacji join.

Transakcja musi być następnie otwarta poprzez operację begin.

Dalsze operacje danego wątku są wykonywane w ramach tej transakcji, aż do jej zakończenia lub zerwania. Dany wątek po otwarciu jednej transakcji nie może odwoływać się do żadnej innej transakcji. W obecnym standardzie transakcje nie dotyczą obiektów ulotnych.« poprzedni punkt   następny punkt »