INFO
Sylabus
OMG CORBA, cz. 1
1. Heterogeniczność
2. Przyczyny heterogeniczności
3. Co to jest OMG?
4. Misja OMG
5. Zalety rozproszonych obiektów
6. Koncepcja OMG
7. OMG: Czołowi partnerzy
8. OMA: ogólna architektura
9. OMA: Architektura Zarządzania Obiektami
10.Usługi i udogodnienia standardu CORBA
11.OMA: usługi obiektowe
12.OMA: wspólne udogodnienia
13.OMA: Interfejsy dziedzinowe i aplikacyjne
14.Użycie modelu OMA
15.CORBA: podstawowe cechy
16.Ogólna architektura standardu CORBA
17.Przesyłanie zlecenia od klienta do obiektów
18.CORBA: schemat komunikowania się klienta z serwerem
19.CORBA: schemat wywoływania statycznego
20.Pniaki i szkielety
Skorowidz
Wyście:
Wyklad I. Wprowadzenie do OMG CORBA, część 1 (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

1. Heterogeniczność

Problem:


Heterogeniczność jest nieodłączną cechą sieci komputerowych i rozproszonych aplikacji. Jest to cecha Internetu, Intranetu, WWW, syst. przepływu prac, rozproszonych baz danych.

Np. system Intranetowy może składać się z różnorodnego sprzętu...

 • komputerów klasy mainframe
 • stacji roboczych UNIX
 • komputerów PC pracujących pod MS Windows
 • komputerów Apple Macintosh
 • central telefonicznych
 • robotów, zautomatyzowanych linii produkcyjnych

...włączać różnorodne protokoły komunikacyjne....

 • Ethernet
 • FDDI
 • ATM
 • TCP/IP
 • Novell Netware
 • różnorodne systemy oparte na RPC (Remote Procedure Call)

...oraz wymieniać pomiędzy sobą zróżnicowane zasoby informacyjne (dane).

2. Przyczyny heterogeniczności

 • Inżynierskie kompromisy
  • Rzadko się zdarza, aby było jedno akceptowalne rozwiązanie dla złożonego problemu.
  • Różni ludzie najczęściej znajdują różne rozwiązania dla podobnych problemów.
  • Integracja tych rozwiązań prowadzi do heterogeniczności.
 • Efektywność finansowa
  • Dostawcy oferują rożne produkty w różnych cenach. Klienci kupują te produkty zgodnie ze swoim najlepszym wyczuciem spełnienia zadanych wymagań oraz zminimalizowania kosztów.
 • Systemy spadkowe (legacy)
  • Systemy, które zostały wdrożone dawno i działają efektywnie nie mogą być z tego działania wyłączone. Nie jest możliwe lub jest bardzo kosztowne szybkie zastąpienie ich przez nowe systemy. Muszą one jednak być integrowane z nowszymi systemami.
   Np. efektywnie działający od 15-tu lat system zamówień jest krytyczny dla codziennej działalności danej organizacji.
Trudne tematy badawczo-rozwojowe:
 • współdziałanie (interoperability)
 • przenaszalność (portability)
« poprzedni punkt   następny punkt »