INFO
Sylabus
OMG CORBA, cz. 1
1. Heterogeniczność
2. Przyczyny heterogeniczności
3. Co to jest OMG?
4. Misja OMG
5. Zalety rozproszonych obiektów
6. Koncepcja OMG
7. OMG: Czołowi partnerzy
8. OMA: ogólna architektura
9. OMA: Architektura Zarządzania Obiektami
10.Usługi i udogodnienia standardu CORBA
11.OMA: usługi obiektowe
12.OMA: wspólne udogodnienia
13.OMA: Interfejsy dziedzinowe i aplikacyjne
14.Użycie modelu OMA
15.CORBA: podstawowe cechy
16.Ogólna architektura standardu CORBA
17.Przesyłanie zlecenia od klienta do obiektów
18.CORBA: schemat komunikowania się klienta z serwerem
19.CORBA: schemat wywoływania statycznego
20.Pniaki i szkielety
Skorowidz
Wyście:
Wyklad I. Wprowadzenie do OMG CORBA, część 1 (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

18. CORBA: Schemat komunikowania się klienta z serwerem
(6kB)

Definicja obiektów w IDL pozwala dla klienta widzieć je na abstrakcyjnym poziomie.
Klient jest zwolniony z rozpatrywania jakichkolwiek środków komunikacji pomiędzy klientem i serwerem. Z jego punktu widzenia obiekty znajdują się bezpośrednio (wirtualnie) w jego przestrzeni adresowej.

19. CORBA: Schemat wywoływania statycznego
(7kB)

Pośrednik (ORB, Object Request Broker) Pieniek klienta jest fragmentem aplikacji klienta generowanym automatycznie z wyrażenia IDL.
Implementacja interfejsu do obiektu po stronie serwera powstaje ze szkieletu interfejsu do obiektu, automatycznie generowanego z wyrażenia IDL, który jest następnie wypełniany (ręcznie) kodem implementacji operacji zdefiniowanych w wyrażeniu IDL.

20. Pniaki i szkielety (stubs, skeletons)

Pniak (stub) znajduje sie po stronie klienta i zajmuje się tworzeniem i wysyłaniem jego zleceń


Szkielet (skeleton) znajduje się po stronie serwera. Szkielet wypełniony kodem implementacji operacjizajmuje się dostarczanie zleceń klienta do implementacji obiektów.

Obydwa mechanizmy są tworzone bezpośrednio ze specyfikacji w IDL, są więc specyficzne dla danego interfejsu. Są one wbudowane bezpośrednio w w aplikację klienta i w implementację obiektów. Wiązanie jest statyczne, wołanie operacji jest odwzorowane w wołanie funkcji w odpowiednim języku programowania.

Pniak zajmuje się uszeregowaniem (marshal) zlecenia, tj. zamienia je na formę odpowiednią dla transmisji. Serwer ORB i szkielet dokonują operacji odwrotnej (unmarshal), czyli konwersji z postaci transmitowanej do postaci wymaganej przez język programowania. Po wykonaniu zlecenia, odpowiedź jest wysyłana w odwrotną stronę, poprzez szkielet, serwer ORB i pniak, do aplikacji klienta.

« poprzedni punkt   następny punkt »