INFO
Sylabus
OMG CORBA, cz. 2
1. CORBA: schemat wywoływania dynamicznego
2. Wołania dynamiczne
3. Rodzaje wołań dynamicznych
4. DSI: Dynamiczny szkielet
5. CORBA: Rdzeń ORB: przezroczystość
6. Rdzeń ORB: referencje do obiektów
7. Model obiektowy OMG
8. Model obiektowy OMG: zestawienie typów
9. OMG IDL
10. Przykład opisu w IDL
11. OMG IDL - inny przykład
12 IDL: jeszcze inny przykład
13. OMG IDL: pojęcia
14. IDL: typy wbudowane
15. IDL: typy konstruowane, typy wzorcowe
16. IDL: typy referencji do obiektów
Skorowidz
Wyście:
Wyklad II. Wprowadzenie do OMG CORBA, część 2 (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

3. Rodzaje wołań dynamicznych

Wołanie synchroniczne: Klient wywołuje zlecenie i następnie czeka na odpowiedź. Zachowanie się jest identyczne do RPC (Remote Procedure Call).
Ten tryb wołania jest także cechą statycznych pniaków i szkieletów.

Opóźnione wołanie synchroniczne: Klient wywołuje zlecenie, ale po tym kontynuuje przetwarzanie, podczas gdy zlecenie jest przekazywane do obiektu. Odpowiedź od obiektu jest zbierana i przetwarzana później. Klient może równolegle wysłać wiele zleceń dla uruchomienia niezależnie wielu długo trwających aplikacji.

Wywołanie w jedną stronę (oneway): Klient wywołuje zlecenie i nie czeka na odpowiedź. Ta forma jest często nazywana “fire and forget”. Klient może stwierdzia rezultat w inny sposób, np. poprzez wysłanie kolejnego zlecenia.

4. DSI: Dynamiczny szkielet

Tak samo jak DII pozwala na dostęp do obiektów bez dostępu do statycznych pniaków, DSI umożliwia implementację strony serwera bez statycznej wiedzy zawartej w szkielecie

Zastosowania podobne, np. przeglądarka. Taka aplikacja wymaga dynamicznego dostępu do operacji na obiekcie. Nie jest akceptowalna ponowna kompilacja części serwera po każdej zmianie zestawu, struktury lub interfejsów obiektów

Własność ta jest dostępna w CORBA 2.0. Pewnym problemem okazało się zapewnienie współpracy z wieloma protokołami komunikacyjnymi. Własność jest istotna dla budowy pomostów (gateways) pomiędzy oprogramowaniem nie bazującym na CORBA, np. Microsoft COM/DCOM.

« poprzedni punkt   następny punkt »