INFO
Sylabus
OMG CORBA, cz. 2
1. CORBA: schemat wywoływania dynamicznego
2. Wołania dynamiczne
3. Rodzaje wołań dynamicznych
4. DSI: Dynamiczny szkielet
5. CORBA: Rdzeń ORB: przezroczystość
6. Rdzeń ORB: referencje do obiektów
7. Model obiektowy OMG
8. Model obiektowy OMG: zestawienie typów
9. OMG IDL
10. Przykład opisu w IDL
11. OMG IDL - inny przykład
12 IDL: jeszcze inny przykład
13. OMG IDL: pojęcia
14. IDL: typy wbudowane
15. IDL: typy konstruowane, typy wzorcowe
16. IDL: typy referencji do obiektów
Skorowidz
Wyście:
Wyklad II. Wprowadzenie do OMG CORBA, część 2 (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

7. Model obiektowy OMG (object model)

Obiekt: identyfikowalny, hermetyzowany byt zapewniający jedną lub więcej usług, które mogą być zlecane przez klienta.

Zlecenie (request) jest zdarzeniem, tj. czymś, co zachodzi w pewnym punkcie czasowym. Zlecenie może mieć parametry, które są używane do przesyłania danych do obiektu.

Zlecenie jest kierowane do obiektu i powoduje wywołanie usługi na rzecz zlecającego. Usługa może zwrócić zlecającemu wynik.

Wartość może być parametrem zlecenia; jest ona wystąpieniem typu danych OMG IDL. Wartość, która identyfikuje obiekt, nazywana jest nazwą obiektu.

Referencja do obiektu jest wewnętrzną (nieczytelną) nazwą obiektu, która w sposób unikalny identyfikuje pojedynczy obiekt.

Wyjątek pojawia się wtedy, gdy zlecenie nie zakończyło się w sposób normalny.

Operacja zapewnia wykonanie określonej usługi na obiekcie.

Operacja posiada sygnaturę, która opisuje parametry zlecenia, zwracaną wartość, możliwość spowodowania wyjątku, dodatkowy kontekst, semantykę wykonania.

Składnia sygnatury:
 [oneway]   (param1,...,paramL) 
      
[raises(except1,...,exceptN)][context(name2,...,nameM)]

  oneway: zlecający nie czeka na wynik.
  context: ustala dodatkową informację specyficzną dla danej operacji.

Parametr operacji jest scharakteryzowany przez typ i tryb.

Tryby parametrów:
in (wejściowy),
out (wyjściowy),
inout (wejściowy i wyjściowy)

Deklaracja atrybutu jest równoważna deklaracji dwóch operacji: pierwszej, która odczytuje wartość tego atrybutu, i drugiej, która tę wartość zmienia.

« poprzedni punkt   następny punkt »