INFO
Sylabus
OMG CORBA, cz. 3
1. IDL: Dziedziczenie interfejsów
2. IDL: Struktury i Unie
3. IDL: Tablice, synonimy, stałe
4. IDL: odwzorowania językowe
5. Repozytorium interfejsów
6. Struktura repozytorium interfejsów
7. Repozytorium implementacji
8. Repozytoria interfejsów i implementacji
9. Adaptery obiektów
10. Role adapterów obiektów
11. BOA i POA
12. Co to są “osłony”?
13. Osłona: różne architektury
14. Osłona wewnętrzna i zewnętrzna
15. Grupowanie implementacji w osłony
16. Scenariusz zarządzania obiektami
17. Referencje
18. Statyczne vs. dynamiczne wołania metod
19. Mechanizm refleksjii
Skorowidz
Wyście:
Wyklad III. Wprowadzenie do OMG CORBA, część 3 (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

1. IDL: dziedziczenie interfejsów (interface inheritance)

CORBA woprowadza specjalny intrfejs Object z którego automatycznie dziedziczą wszystkie inne interfejsy.

 //OMG IDL 
 interface Factory { 
     Object create(); 
 }; 
 interface Spreadsheet; // Pominięto resztę specyfikacji 
  
// SpreadsheetFactory jest definiowana na podstawie Factory: interface SpreadsheetFactory : Factory { Spreadsheet create_spreadsheet(); };
SpreadsheetFactory dziedziczy z Factory; czyli obiekt, którego interfejs jest określony poprzez SpreadsheetFactory zapewnia dwie operacje:
 • create, odziedziczoną od Factory
 • create_spreadsheet, zdefiniowaną w SpreadsheetFactory
Zasada Otwarte-Zamknięte (Open-Close):
 • otwarte dla rozszerzeń
 • zamknięte dla modyfikacji
 • Zasada zamienialności (substitutability): referencja do obiektu specjalizowanego może być użyta wszędzie tam, gdzie może być użyta referencja do obiektu bazowego.

  2. IDL: struktury i unie

  struct - pozwala na grupowanie wartości różnych typów (podobnie do C/C++).

  module Bank { 
     struct DaneKlienta { 
        string imię, nazwisko; 
        short wiek; 
     }; 
     interface Konto { 
        DaneKlienta pobierzDane Właściciela(); 
        ... }; };

  union - pozwala na definiowanie alternatywnych struktur

  struct SData {short dzień, miesiąc, rok;}; 
  union Data switch (short) { 
     case 1 : string formatNapisu; 
     case 2 : long formatCyfrowy; 
     default : SData formatStruktury; 
  };
  « poprzedni punkt   następny punkt »