INFO
Sylabus
OMG CORBA, cz. 3
1. IDL: Dziedziczenie interfejsów
2. IDL: Struktury i Unie
3. IDL: Tablice, synonimy, stałe
4. IDL: odwzorowania językowe
5. Repozytorium interfejsów
6. Struktura repozytorium interfejsów
7. Repozytorium implementacji
8. Repozytoria interfejsów i implementacji
9. Adaptery obiektów
10. Role adapterów obiektów
11. BOA i POA
12. Co to są “osłony”?
13. Osłona: różne architektury
14. Osłona wewnętrzna i zewnętrzna
15. Grupowanie implementacji w osłony
16. Scenariusz zarządzania obiektami
17. Referencje
18. Statyczne vs. dynamiczne wołania metod
19. Mechanizm refleksjii
Skorowidz
Wyście:
Wyklad III. Wprowadzenie do OMG CORBA, część 3 (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

17. Referencje

Referencje do obiektu nie sa tym samym co OID:
 • mogą nie być unikalne
 • OID wymaga centralnego zarządzania (rozstrzyganie unikalności), co może powodować wąskie gardła
 • OID nie jest wygodny dla zastosowań spadkowych

 • Budowa referencji
  (efektywnie unikalna):
  Id interfejsu Dane referencyjne Id implementacji
  Z punktu widzenia klienta, obiekt jest dostępny poprzez ORB z użyciem referencji
  Pojedyńczy obiekt może mieć wiele referencji (nie zalecane).
  Porównanie referencji nie jest zdefiniowane i nie jest zalecane.
  Referencja może być NULL
  Referencja jest nieczytelna (opaque), ale można dokonać konwersji na string i spowrotem.
  Dane referencyjne (klucz relacji, Pesel, etc.) są sekwencją do 1024 bajtów.

  Wyszukiwanie referencji - np. poprzez serwis nazwowy

  18. Statyczne vs. dynamiczne wołania metod

  Zalety statycznego wołania metod:

 • Łatwiejsze do programowania: odległa metoda jest wołana w programie tak samo jak metoda lokalna, z taką samą techniką określania prarametrów. Jest to naturalna forma programowania.
 • Skuteczna kontrola typu: jest wykonywana podczas czasu kompilacji.
 • Dobra wydajność: analiza składniowa, kontrola typu i wiązanie są wykonane podczas czasu kompilacji, nie muszą one być wykonywane dynamicznie.
 • Samo-dokumentacja: programy są czytelne i łatwo zrozumiałe.
 • Zalety dynamicznego wołania metod:

 • Elastyczność: możliwość reakcji na dynamiczne zmiany w środowisku obiektów, np. dodanie nowego interfejsu.
 • Generyczność: możliwość programowania aplikacji ogólnych, działających na dowolnym środowisku obiektów i interfejsów, takich jak. np. przeglądarka obiektów.
 • « poprzedni punkt   następny punkt »