I.
Wprowadzenie do  języków zapytań (1)
II.
Wprowadzenie do  języków zapytań (2)
III.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)
IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
V.
Podstawy semantyczne języków zapytań
VI.
Modele składu obiektów
VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
VIII.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (1)
IX.
X.
Dalsze własności SBQL
XI.
Operatory order by i group by
  Wstęp
  1. Operator sortowania order by
  2. Operator group by - czy potrzebny?
  Podsumowanie
  Zadania
XII.
Przetwarzanie struktur nieregularnych
XIII.
Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne
XIV.
Procedury, procedury funkcyjne, metody, reguły zakresu
XV.
Parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań

 

Zadania

1. Omów zasadę działania operatora order by.

2. W jaki sposób należy radzić sobie z pustymi wynikami zapytań w kontekście operatora order by?

3. Do czego służą słowa kluczowe ASC i DESC?

4. Podaj składnię zapytania zakresowego.

5. Do czego służy operator group by?

6. Jakie problemy w języku SQL rodzi operator group by?

7. Czy Twoim zdaniem operator group by jest potrzebny w obiektowych językach zapytań?

Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.