I.
Wprowadzenie do  języków zapytań (1)
II.
Wprowadzenie do  języków zapytań (2)
III.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)
IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
V.
Podstawy semantyczne języków zapytań
VI.
Modele składu obiektów
VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
VIII.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (1)
IX.
X.
Dalsze własności SBQL
XI.
Operatory order by i group by
XII.
Przetwarzanie struktur nieregularnych
XIII.
Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne
XIV.
Procedury, procedury funkcyjne, metody, reguły zakresu
XV.
Parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań

 

I.
Wprowadzenie do  języków zapytań (1)
  Wstęp
  1. Co to są języki zapytań?
  2. Znaczenie języków zapytań
  3. Zastosowania języków zapytań
  4. Własności języków zapytań
  Podsumowanie
  Zadania

II.
Wprowadzenie do  języków zapytań (2)
  Wstęp
  1. Co to są języki zapytań?
  2. Znaczenie języków zapytań
  3. Zastosowania języków zapytań
  4. Własności języków zapytań
  Podsumowanie
  Zadania

III.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)
  Wstęp
  1. Co to jest obiektowość?
  2. Obiekt
  2.1. Tożsamość obiektu, identyfikator obiektu
  2.2. Nazwa obiektu
  2.3. Stan obiektu, atrybuty obiektu
  3. Metody związane z obiektem
  4. Obiekt złożony
  5. Relatywizm obiektów
  6. Zasada wewnętrznej identyfikacji
  7. Powiązania pomiędzy obiektami
  8. Hermetyzacja i ukrywanie informacji
  9. Mechanizm komunikatów
  9.1. Komunikat a wołanie procedury
  9.2. Komunikaty w obiektowych językach zapytań
  9.3. Przesyłanie komunikatów a asynchroniczne przetwarzanie
  9.4. Komunikat a zdarzenie
  Podsumowanie
  Zadania

IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
  Wstęp
  1. Klasy
  1.1. Rodzaje inwariantów przechowywanych w ramach klas
  1.2. Interfejs
  1.3. Hierarchia klas i dziedziczenie
  1.4. Zasada zamienialności
  1.5. Obywatelstwo klasy
  1.6. Ekstensja klasy
  1.7. Zmienne i inne cechy klasy jako całości
  1.8. Wielokrotne dziedziczenie
  1.9. Abstrakcyjne typy danych
  2. Polimorfizm
  2.1. Przesłanianie
  2.2. Przeciążanie
  3. Role
  3.1. Wiązanie
  3.2. Powiązania pomiędzy obiektami i rolami
  3.3. Semantyka usuwania
  3.4. Reguły zakresu dla wiązania atrybutów
  3.5. Reguły zakresu dla metod
  3.6. Koercje dla identyfikatorów ról
  3.7. Role: ogólne obserwacje
  4. Kolekcje
  4.1. Rodzaje kolekcji
  4.2. Operatory i konstrukcje do przetwarzania kolekcji
  4.3. Wartości zerowe a kolekcje
  5. Trwałość
  5.1. TTrwałość poprzez osiągalność
  5.2. Trwałość poprzez dziedziczenie
  5.3. Ortogonalna trwałość
  6. Moduły
  Podsumowanie
  Zadania

V.
Podstawy semantyczne języków zapytań
  Wstęp
  1. Składnia, semantyka i pragmatyka języka formalnego
  1.1. Składnia
  1.2. Semantyka
  1.3. Pragmatyka
  2. Składnia abstrakcyjna i semantyka kierowana składnią
  3. Semantyka języka zapytań z lotu ptaka
  4. Optymalizacja zapytań
  5. Zasady języków zapytań
  6. Zapytania eliptyczne
  7. Typowe wady teorii języków zapytań
  7.1. Wasność domkniętości (closure property)
  7.2. Typowe wady koncepcji
  8. Czym jest (lub powinna być) teoria języków zapytań?
  9. Założenia semantyczne podejścia stosowego
  10. Nazwy, zakresy i wiązanie
  11. Operacyjna semantyka zapytań i programów
  Podsumowanie
  Zadania

VI.
Modele składu obiektów
  Wstęp
  1. Założenia składniowe języka SBQL
  2. Abstrakcyjny model składu obiektów
  3. Modele M0, M1, M2 i M3 składu obiektów
  3.1. Model składu M0
  3.2. Modelowanie zmiennych i danych nietrwałych
  3.3. Relatywizm obiektów
  3.4. Modelowanie kolekcji i struktur
  3.5. Modelowanie powiązań pomiędzy obiektami
  3.6. Wartości zerowe, warianty, dane półstrukturalne
  3.7. Typy
  3.8. Identyfikatory obiektów
  3.9. Wartości atomowe
  3.10. Niezależność modelu od cechy trwałości
  3.11. Model relacyjny i model zagnieżdżonych relacji
  3.12. Modelowanie plików XML
  3.13. Tablice i sekwencje
  3.14. Model M1 - klasy i dziedziczenie
  3.15. Model M2 - modelowanie dynamicznych ról
  3.16. Model M3 - hermetyzacja i ukrywanie informacji
  3.17. Schemat bazy danych dla modeli składu obiektów
  Podsumowanie
  Zadania

VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
  Wstęp
  1. Stos środowisk
  1.1. Stos środowisk w językach programowania
  1.2. Wiązanie nazw
  1.3. Stos statyczny i dynamiczny
  1.4. Stos środowisk w podeśjciu stosowym do języków zapytań
  1.5. Reguły wiązania nazw
  1.6. Otwieranie nowego zakresu na stosie środowisk
  2. Rezultaty zwracane przez zapytania
  3. Funkcja nested
  Podsumowanie
  Zadania

VIII.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (1)
  Wstęp
  1. Składnia SBQL
  2. Stos rezultatów (QRES)
  3. Ogólna architektura mechanizmu przetwarzania zapytań
  4. Procedura ewaluacji zapytań eval
  5. Operatory algebraiczne
  5.1. Typowe operatory algebraiczne
  5.2. Koercje
  5.3. Operatory algebraiczne na strukturach i kolekcjach
  5.4. Operatory definiowania pomocniczej nazwy
  Podsumowanie
  Zadania

IX.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (2)
  Wstęp
  1. Operatory niealgebraiczne
  2. SBQL - przykłady zapytań i porównania
  Podsumowanie
  Zadania

X.
Dalsze własności SBQL
  Wstęp
  1. Rozszerzenie SBQL w modelu M1
  1.1. Wiązanie i wywoływanie metod w modelu M1
  1.2. Wielokrotne dziedziczenie
  1.3. Przykłady zapytań w modelu M1
  2. Rozszerzenie SBQL w modelu M2
  2.1. Operatory rzutowania w modelu M2
  2.2. Odmienność i zalety modelu z rolami
  Podsumowanie
  Zadania

XI.
Operatory order by i group by
  Wstęp
  1. Operator sortowania order by
  1.1. Definicja operatora order by w SBQL
  1.2. Puste i wielowartościowe klucze
  1.3. Sortowanie w kolejności rosnącej i malejącej
  1.4. Uwzględnienie porządku alfabetycznego w językach narodowych
  1.5. Zapytania zakresowe
  2. Operator group by - czy potrzebny?
  Podsumowanie
  Zadania

XII.
Przetwarzanie struktur nieregularnych
  Wstęp
  1. Metody przetwarzania nieregularności w danych
  2. Nieregularne dane w modelach składu
  3. Konstrukcje w języku zapytań obsługujące dane nieregularne
  4. Możliwości zewnętrznych złączeń
  5. Problem z fałszywym wiązaniem
  6. Wartości domyślne
  Podsumowanie
  Zadania

XIII.
Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne
  Wstęp
  1. Konstrukcje deklaratywne i imperatywne
  2. Zasada korespondencji
  3. Elementarne konstrukcje językowe w językach imperatywnych
  3.1. Operator tworzenia obiektu
  3.2. Operator podstawienia
  3.3. Operator wstawiania obiektu
  3.4. Operator usuwania obiektu
  3.5. Deklaracja i zastosowanie makrosa
  3.6. Operator zmiany nazwy obiektu
  3.7. Operatory dotyczące zdarzeń
  3.8. Operatory sterujące
  3.9. Operatory pętli
  3.10. Operator for each
  3.11. Iteratory niższego poziomu
  Podsumowanie
  Zadania

XIV.
Procedury, procedury funkcyjne, metody, reguły zakresu
  Wstęp
  1. Parametry procedur
  2. Procedury w SBQL
  2.1. Procedury funkcyjne a perspektywy
  2.2. Metody w SBQL
  3. Rozszerzenie SBQL w modelu M3
  4. Reguły zakresu
  Podsumowanie
  Zadania

XV.
Parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań
  Wstęp
  1. Parametry procedur, funkcji i metod
  1.1. Wołanie przez wartość (call-by-value)
  1.2. Wołanie przez referencję (call-by-reference)
  1.3. Ścisłe wołanie przez wartość (strict-call-by-value)
  1.4. Wołanie z etykietowanymi parametrami aktualnymi
  2. Procedury rekurencyjne
  3. Optymalizacja poprzez modyfikację zapytań
  Podsumowanie
  Zadania

 

Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.