I.
Wprowadzenie do  języków zapytań (1)
II.
Wprowadzenie do  języków zapytań (2)
III.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)
IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
V.
Podstawy semantyczne języków zapytań
VI.
Modele składu obiektów
VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
  Wstęp
  1. Stos środowisk
  2. Rezultaty zwracane przez zapytania
  3. Funkcja nested
  Podsumowanie
  Zadania
VIII.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (1)
IX.
X.
Dalsze własności SBQL
XI.
Operatory order by i group by
XII.
Przetwarzanie struktur nieregularnych
XIII.
Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne
XIV.
Procedury, procedury funkcyjne, metody, reguły zakresu
XV.
Parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań

 

VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
  Wstęp
  1. Stos środowisk
  1.1. Stos środowisk w językach programowania
  1.2. Wiązanie nazw
  1.3. Stos statyczny i dynamiczny
  1.4. Stos środowisk w podeśjciu stosowym do języków zapytań
  1.5. Reguły wiązania nazw
  1.6. Otwieranie nowego zakresu na stosie środowisk
  2. Rezultaty zwracane przez zapytania
  3. Funkcja nested
  Podsumowanie
  Zadania
Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.