I.
Wprowadzenie do  języków zapytań (1)
II.
Wprowadzenie do  języków zapytań (2)
III.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)
IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
V.
Podstawy semantyczne języków zapytań
VI.
Modele składu obiektów
VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
VIII.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (1)
IX.
X.
Dalsze własności SBQL
XI.
Operatory order by i group by
XII.
Przetwarzanie struktur nieregularnych
XIII.
Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne
  Wstęp
  1. Konstrukcje deklaratywne i imperatywne
  2. Zasada korespondencji
  3. Elementarne konstrukcje językowe w językach imperatywnych
  Podsumowanie
  Zadania
XIV.
Procedury, procedury funkcyjne, metody, reguły zakresu
XV.
Parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań

 

Zadania

1. Czy konstrukcje deklaratywne powinny zmieniać stan bazy danych?

2. Co to są efekty uboczne w tzw. językach deklaratywnych?

3. Omów zasadę korespondencji.

4. Scharakteryzuj i omów działanie operatora: tworzenia obiektu, podstawienia, wstawiania obiektu, usuwania obiektu, zmiany nazwy obiektu, dotyczącego zdarzenia, sterującego, pętli, for each.

5. Do czego służą makrosy?

6. Jakie jest zastosowanie iteratorów niższego poziomu?

Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.