I.
Wprowadzenie do  języków zapytań (1)
II.
Wprowadzenie do  języków zapytań (2)
III.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)
IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
V.
Podstawy semantyczne języków zapytań
VI.
Modele składu obiektów
VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
VIII.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (1)
  Wstęp
  1. Składnia SBQL
  2. Stos rezultatów (QRES)
  3. Ogólna architektura mechanizmu przetwarzania zapytań
  4. Procedura ewaluacji zapytań eval
  5. Operatory algebraiczne
  Podsumowanie
  Zadania
IX.
X.
Dalsze własności SBQL
XI.
Operatory order by i group by
XII.
Przetwarzanie struktur nieregularnych
XIII.
Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne
XIV.
Procedury, procedury funkcyjne, metody, reguły zakresu
XV.
Parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań

 

Wstęp

Język SBQL jest sformalizowanym obiektowym językiem zapytań w stylu SQL lub OQL. W szczególności, posiada semantyczne odpowiedniki podstawowych konstrukcji tych języków. Obejmuje wiele modeli składu, w szczególności modele M0 - M3 opisane poprzednio, o których możemy twierdzić, że są bardziej uniwersalne niż koncepcje obiektowości spotykane dotąd w literaturze.

SBQL będziemy uważać za pewien wzorzec teoretyczny, podobny do algebry relacji stanowiącej podstawę wielu rozważań dotyczących modelu relacyjnego. Bez wątpliwości, SBQL będzie jednak znacznie bardziej koncepcyjnie uniwersalny i konsekwentny niż dowolna tego rodzaju algebra, włączając tzw. algebry obiektowe. Będziemy starali się wykazać, że:

Języki zapytań mogą zawierać operatory niealgebraiczne, których odwzorowanie w algebrę podobną do algebry relacji jest niemożliwe bez wprowadzenia poważnych ograniczeń koncepcyjnych.

W odróżnieniu od relacyjnych i obiektowych algebr, rachunków, logik i innych tego rodzaju koncepcji (zdaniem ich autorów, odpowiednich do języków zapytań), definicja SBQL bazuje na pojęciu stanu, którego składnikami są skład obiektów oraz ENVS. Brak pojęcia stanu w ww. koncepcjach z góry skazuje je na ograniczenia i wady specyfikacji semantyki.

Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.