INFO
Sylabus
Standard ODMG, część 8
1. Co to jest i po co jest metamodel?
2. Przykład opisu metamodelu
3. Co przedstawia metamodel?
4. Przykład metamodelu
5. Wymagania w stosunku do metamodelu
6. Co to jest "generyczność"?
7. Metody programowania generycznego
8. Kroki refleksji
9. Metamodel rezultatów zapytań
10. Metadane w ODMG 3.0
11. Zakresy
12. Metaobiekty
13. Interfejs DefiningScope
14. Moduły
15. Operacje, wyjątki, stałe
16. Własności
17. Interfejsy
18. Klasy i kolekcje
19. Typy konstruowane
20. Specyfikatory i operandy
21. Podsumowanie i ocena specyfikacji
22. Jak poprawić koncepcję metamodelu?
23. Spłaszczenie meta-modelu
24. Spłaszczony metamodel - przykład (1)
25. Rozwinięcie spłaszczonego metamodelu
26. Spłaszczony metamodel - przykład (2)
27. Podsumowanie
Skorowidz
Wyście:
Wyklad XIV. Wprowadzenie do standardu ODMG, część 8:
Metamodel i repozytorium metadanych (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt 

26. Spłaszczony metamodel - przykład (2)

(40kB)


27. Podsumowanie

(1kB) Istnienie metamodelu i repozytorium metadanych jest nieodzowne dla wspomagania wewnętrznych operacji SZBD. Takie repozytorium, oprócz informacji o schemacie BD, może być miejscem przechowywania informacji o strukturze fizycznej oraz informacji używanych do optymalizacji.
(1kB) Repozytorium powinno również wspomagać programowanie generyczne poprzez refleksję. To zastosowanie rodzi nowe wymagania, np. określenie metamodelu wyników zapytań.
(1kB) ODMG podjęła temat budowy metamodelu i repozytorium metadanych, jednakże proponowane rozwiązanie jest niekompletne i wadliwe.
(1kB) Konieczne jest opracowanie generycznych mechanizmów dostępu do takiego repozytorium, a nie poleganie na predefiniowanych metodach
(1kB) Spłaszczenie struktury pojęciowej repozytorium metadanych wydaje się warunkiem koniecznym dla uniknięcie koszmaru dostępu i zarządzania metadanymi, umożliwienie elastycznej zmiany struktury pojęć opisywanych w repozytorium, oraz umożliwienie sprawnej pielęgnacji repozytorium.


« poprzedni punkt